Általános Szerződési Feltételek

http://www.mydrone.hu/

WEBÁRUHÁZBAN TÖRTÉNŐ MEGRENDELÉSHEZ

____________________________________________

 1. Általános információk

Előzetes tájékoztatás

A JNT Technology Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató/Vállalkozás/Forgalmazó) a http://www.mydrone.hu/ internetes oldalon található webáruházon (továbbiakban: webáruház) keresztül elektronikus kereskedelmi szolgáltatást (továbbiakban: szolgáltatás) nyújt.

Amennyiben Ön (továbbiakban: Ön/Fogyasztó/Vásárló) a webáruházon keresztül megrendelést kíván kezdeményezni illetve szolgáltatást kíván igénybe venni, kérjük, olvassa el a jelen dokumentumban rögzített Általános Szerződési Feltételeinket (továbbiakban: ÁSZF), mely tartalmazza az Ön és a Szolgáltató szerződéses jogait, kötelezettségeit, felelősségi köreit valamint az Ön és a Szolgáltató között, mint távollévők között kötött szerződés (továbbiakban: szerződés) létrejöttének illetve teljesítésének feltételeit.

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területéről nyújtott, valamint a Magyarország területére irányuló minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a webáruház honlapján található elektronikus vásárlási/megrendelési felületen keresztül történik. Az ÁSZF hatálya alatt létrejövő szerződés határozott időre szól, és a szerződéses kötelezettségek teljesítésével megszűnik.

A Szolgáltató az ÁSZF tartami módosításának jogát fenntartja. A mindenkor hatályos ÁSZF a webáruház honlapon történő megjelenésétől számítva kötelező érvénnyel bír, és az adott időpontban történő szerződéskötésre vonatkozik. Szerződő felek az ÁSZF-ben foglaltakat magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a webáruházon keresztül történő megrendelésének véglegesítésével Ön elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti a jelen ÁSZF tartalmát illetve a webáruház honlapján található további tájékoztatásokat.

Köszönjük, hogy megtisztel bizalmával. Köszönjük, hogy nálunk vásárol.

Észrevételeivel, kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal szolgáltatói elérhetőségeinken keresztül.

Szolgáltató vállalkozás adatai

Szolgáltató neve: JNT Technology Kft.

Szolgáltató hivatalos képviselője: Tóth Tamás

Szolgáltató adószáma: 24186872-2-41

Szolgáltató cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-994632

Szolgáltató nyilvántartásba vételét bejegyző bíróság/hatóság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Szolgáltató bankszámlaszáma: 11714051-20002444

Szolgáltató székhelye: 1033 Budapest, Kaszásdűlő utca 1. 9. em. 82.

Szolgáltató postacíme: 1033 Budapest, Kaszásdűlő utca 1. 9. em. 82.

Szolgáltató kapcsolattartási elérhetősége (honlap címe, e-mail címe): www.mydrone.hu info@mydrone.hu

Szolgáltató panaszügyintézési postacíme: 1033 Budapest, Kaszásdűlő u. 1. szám 9. em. 82. (személyes panaszügyintézésre nincs lehetőség)

Szolgáltató panaszügyintézési elérhetősége (honlap címe, e-mail címe): www.mydrone.hu info@mydrone.hu (személyes panaszügyintézésre nincs lehetőség)

Szolgáltató üzleti/átvételi pontjának illetve személyes ügyfélszolgálatának címe: nincs ilyen lehetőség (a Szolgáltató nem tart fenn üzleti/átvételi pontot illetve személyes ügyfélszolgálatot)

Szolgáltató kereskedelmi tevékenységének folytatásáról szóló bejelentés nyilvántartásba vételi száma: 12986

Szolgáltató kereskedelmi tevékenységének folytatásáról szóló bejelentést nyilvántartásba vevő hatóság (neve, címe, telefonszáma, fax száma, e-mail címe, honlap címe): Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal.

Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási száma (webáruház üzemeltetés, elektronikus/online értékesítés): NAIH-97716/2016.

Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási száma (szavatossági és jótállási kötelezettségek teljesítése): NAIH-97797/2016.

Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási száma (panaszkezelés): NAIH-97796/2016.

Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási száma (online hírlevél küldés): NAIH-97720/2016.

Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási száma (viselkedésalapú online reklámküldés): NAIH-97795/2016.

Szolgáltató részére tárhelyet biztosító adatai

Tárhelyszolgáltató neve: Enigma Webstudio Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

Tárhelyszolgáltató székhelye: 2360 Gyál, Károlyi Mihály u 101.

Tárhelyszolgáltató cégjegyzékszáma: Cg.13-06-036299

Tárhelyszolgáltató adószáma: 20636416-2-13

Tárhelyszolgáltató elérhetősége (e-mail címe, honlap címe): info@ews.hu www.ews.hu

Szerver elhelyezésének címe: 1132 Budapest Victor Hugo 18-22. 0044 gépterem

 1. Szerződés nyelve, formája, hozzáférése

A jelen szerződés nyelve a magyar nyelv.

Jelen szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Iktatásra nem kerül, így a későbbiekben nem kereshető vissza.

A mindenkor hatályos ÁSZF folyamatosan elérhető a webáruház honlapján, illetve annak teljes tartalma bármikor letölthető és kinyomtatható.

 1. Szerződési jognyilatkozat

Amennyiben Ön a webáruház honlapján keresztül termék megrendelését véglegesíti, úgy Ön elektronikus szerződési jognyilatkozatot tesz a Szolgáltató felé. Az elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az a Szolgáltató számára hozzáférhetővé válik. A szerződési jognyilatkozat megtételével még nem jön létre szerződés.

 1. Szerződés létrejötte, szolgáltatói visszaigazolás

A Szolgáltató köteles az Ön szerződési jognyilatkozatának (elküldött megrendelésének) megérkezését elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben ez a szolgáltatói visszaigazolás nem érkezik meg Önhöz, úgy Ön mentesül az ajánlati kötöttsége vagy szerződéses kötelezettsége alól.

A Szolgáltató mentesül az ajánlati kötöttsége alól és a szerződés teljesítésére nem kötelezhető, ha a megrendelés szolgáltatói visszaigazolása nem érkezik meg Önhöz késedelem nélkül.

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve Önhöz megérkezettnek, amikor az az adott fél számára hozzáférhetővé válik.

(Az Ön megrendelésének Szolgáltatóhoz történő megérkezését alátámasztó, elektronikus rendszerüzenet automatizált visszaigazolásával még nem jön létre szerződéses kötelezettség.)

Szerződés kizárólag a Szolgáltató részéről történő vásárlói megrendelés visszaigazolásával jön létre. Ennek alapján szerződéses kötelezettség akkor áll fenn, amikor az Ön számára hozzáférhetővé válik a Szolgáltató elektronikus (e-mail) visszaigazolása az Ön megrendeléséről.

 1. Közreműködő igénybevétele

A Szolgáltató – kötelezettsége teljesítéséhez illetve joga gyakorlásához – más szervezet közreműködését veszi igénybe. Az igénybevett cég magatartásáért a Szolgáltató úgy felel, mintha maga járt volna el. A Szolgáltató a közreműködővel szemben – annak szerződésszegése miatt – mindaddig érvényesíti jogait, amíg Önnel szemben helytállni tartozik.

A Szolgáltató a webáruházban értékesített termékek címzetthez történő eljuttatásához közreműködő szervezetet vesz igénybe.

A TNT Express Hungary Kft., mint szállító cég (továbbiakban: Szállító) végzi az Ön által megvásárolt termék (csomag/küldemény) kiszállítását. Tevékenységét a Szolgáltatóval kötött szerződés alapján látja el. A Szállító a tevékenységét, az adatok tárolása és feldolgozása tekintetében is teljes titoktartási kötelezettség mellett végzi.

 1. Csomagolás

A termék csomagolása oly módon került kialakításra, hogy óvja a termék minőségét, megkönnyíti a szállítást, és nem befolyásolja hátrányosan a termék minőségét. A termék a gyártó által biztosított, sérülésmentes szállításra alkalmas kartondobozban kerül kiszállításra, megfelelő töltőanyag biztosításával (hungarocell, nylon-fólia béleléssel).

 1. Megrendelés/vásárlás menete

A http://www.mydrone.hu/ webáruházban történő megrendelés/vásárlás menetéről Ön az alábbiakban tájékozódhat.

Általános tudnivalók

A honlapon böngészni szabadon, regisztráció nélkül is lehet, a vásárlás azonban regisztrációhoz kötött. A webáruházban kizárólag 18. évet betöltött személyek indíthatnak megrendelést, érvényes számlázási és szállítási adatok megadásával, illetve a jelen ÁSZF szerződéses feltételeinek az elfogadásával.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a webáruházban vásárolt termékeket – a balesetek megelőzése érdekében – a 18. évnél fiatalabb felhasználók csak felnőtt felügyelete mellett használhatják. A felnőtt korú felhasználók a 14. évesnél fiatalabb gyermekek számára ne engedjék a drón irányítását!

Kérjük, figyelmesen olvassa el a weboldal „Hasznos tudnivalók” menüpontja alatt található „Általános használati utasítás” biztonsági óvintézkedéseit a balesetmentes használat érdekében!

A webáruházban történő vásárlás elektronikus úton lehetséges, az Ön által kiválasztott termék kosárba helyezésével és a megrendelési folyamat végig vitelével. Az elküldött online rendelését a webáruház rendszere rögzíti és minden esetben azonnali e-mail üzenetben visszaigazolást küld Önnek megrendelése beérkezéséről.

A megrendelés beérkezését követően a Szolgáltató – az Ön által megadott e-mail címre – visszaigazolást küld a megrendelési adatokról és szállítási információkról. A szolgáltatói visszaigazolás Ön részéről történő hozzáférésével létrejön a fogyasztói szerződés, illetve a szerződéses kötelezettség.

Fizetési feltételek, díjak

Az elektronikus úton kötött szerződés az Ön számára fizetési kötelezettséget keletkeztet. Ennek tudomásul vételére a Szolgáltató kifejezetten felhívja az Ön figyelmét a webáruház megrendelés felületén – az Ön szerződési jognyilatkozatának megtétele (megrendelés elküldése) előtt – oly módon, hogy a vonatkozó funkciót a „fizetési kötelezettséggel járó megrendelésre” utaló, könnyen olvasható tájékoztató felirattal látta el.

A kiválasztott termék eladási árának illetve a szállítás költségének kiegyenlítése a kiszállításnál készpénzben (utánvétes fizetéssel) lehetséges.

Az egyes termékekre vonatkozóan megjelenített bruttó eladási árak tartalmazzák a törvényben előírt 27%-os Áfa-t, azonban nem tartalmazzák a termék kiszállítási díját.

(A részletes szállítási díjszabás megtekinthető a „Szállítási feltételek” fejezet alatt. Az adott csomag/küldemény szállítási költségéről a megrendelés véglegesítése előtt, a „Kosár végösszeg” alatt is tájékozódhat. Az utánvétes díjszabásról a 9. pontban tájékozódhat)

Külön csomagolási díj, illetve – az előzőekben megjelölt díjtételeken kívül – semmilyen egyéb költség nem kerül felszámításra a webáruházban történő vásárlásához kapcsolódóan.

Teljesítési feltételek

A webáruházban megjelenített termékek kizárólag online, a webáruházon keresztül rendelhetők meg, megbízott szállító cég (futárszolgálat) által történő házhoz szállítással.

Az Ön által megrendelt terméket a TNT Express Hungary Kft. szállítja ki az Ön által megjelölt szállítási címre. A szállítás további részleteiről a „Szállítási feltételek” fejezet alatt tájékozódhat.

Üzletben történő személyes áruátvételi lehetőségre nincs mód.

Böngészés a katalógusban

A http://www.mydrone.hu/ webáruház az ismertebb internetes böngészőkön (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari) keresztül elérhető.

A webáruházban történő böngészéshez előzetes regisztráció nem szükséges. A megrendelés véglegesítéséhez azonban regisztráció kötelező.

Ön a webáruházban a „Kezdőlap” felületéről vagy a „Shop” menü alatt hozzáférhető, különböző termékfajták között böngészve, kiválaszthatja a megvásárolni kívánt terméket.

Regisztráció

A http://www.mydrone.hu/ webáruház az ismertebb internetes böngészőkön (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari) keresztül elérhető. A webáruházban történő böngészéshez előzetes regisztráció nem szükséges.

Amennyiben Ön a webáruházban megrendelni szeretni, úgy regisztrálnia szükséges. A regisztráció elindítható a weboldal jobb felső sarkában elérhető „Regisztráció” hivatkozás aktiválásával (majd a regisztrációs adatok megadásával, beküldésével), de lehetséges a regisztráció a megrendelés megkezdését követően, a „Tovább a pénztárhoz” gomb aktiválását követően is.

A regisztrációhoz az Ön e-mail címének és jelszavának megadása szükséges.

Regisztrációjának megerősítéséről a webáruház informatikai rendszere visszaigazoló üzenetet küld az Ön e-mail címére. Az elektronikus visszaigazoló levél tartalmazza az Ön által megadott e-mail cím @ előtti tartalmából generált, felhasználónevét valamint az Ön saját fiók felületének hozzáférési linkjét. (Saját fiók felületén Ön megtekintheti rendeléseit, illetve itt szerkesztheti, módosíthatja jelszavát és egyéb személyes adatait is.)

Amennyiben Ön már regisztrált felhasználó, de elfelejtette jelszavát, úgy a weboldal jobb felső sarkában elhelyezett „Elfelejtetted a jelszavadat?” szöveges tartalom alatti felületen – az Ön felhasználónevének vagy e-mail címének megadását követően – az új jelszó készítéséhez a webáruház rendszere küldeni fog egy linket az Ön e-mail címére. A linkre kattintva új jelszót generálhat oly módon, hogy ezen a felületen rögzíti új jelszavát.

Bejelentkezés/belépés

A regisztrációt követően, Ön a webáruházba történő személyes (regisztrált) belépését a „Bejelentkezés” menüpont segítségével végezheti el, amely a weboldal jobb felső sarkában érhető el. Itt adhatja meg a már előzőleg regisztrált e-mail címét és jelszavát.

Majd a „Bejelentkezés” gomb aktiválásával – illetve sikeres bejelentkezés esetén – Ön megtekintheti véglegesített, esetleg félbehagyott legutóbbi rendeléseit, folytathatja előzőleg megkezdett rendelését vagy újat indíthat, továbbá szerkesztheti/módosíthatja a számlázási és szállítási adatait, vagy egyéb saját fiók adatit is a weboldal jobb felső részében elérhető „Fiókom” menü alatt.

Amennyiben Ön szeretne kilépni a személyes fiókjából, úgy a „Fiókom” menütől jobbra található „Kijelentkezés” szöveges menü aktiválásával kiléphet a személyes bejelentkezésből. A saját fiók elhagyásával a webáruházban tovább folytathatja a böngészést.

Termék kiválasztása

A webáruházban a „Kezdőlap” és a „Shop” felületekről elérhető termékfajták különböző műszaki-technikai paraméterekkel rendelkeznek. Az egyes termékeket érintően feltüntetésre került az adott termék megnevezése, a termék fotója és bruttó eladási ára.

Amennyiben bővebb információt szeretne kapni egy-egy termékről, úgy kattintson a kiválasztott termék képére, szöveges nevére vagy az eladási árára. Ekkor a termék oldalára jut el, ahol a kiválasztott termékről részletesebb tájékoztatást kaphat.

Megtekinthető ezen a termékoldalon az adott termék lényeges tulajdonságainak és a termék csomagjának teljes tartalmi leírása, az adott termék esetében választható szín és mennyiség (darabszám), a termék bemutató videója, valamint további fotók a termékről és a csomag tartalmáról.

A webáruházban megjelenített termék fotók tájékoztató jellegűek, ezért a tényleges termék eltérhet az adott terméknél feltüntetett képtől.

Kosárba helyezés

Ön a webáruházban különböző termékfajták között böngészve, egyenként kosárba helyezheti a kiválasztott termékfajtákat.

A megvásárolni kívánt termék színét Ön meghatározhatja az adott termék oldalán, a „Kosárba rakom” gomb feletti ablakban legördülő színválaszték kijelölésével.

A kiválasztott termék darabszámát beállíthatja a „Kosárba rakom” gombtól balra található mennyiséget jelölő ablakban, a darabszám manuális (kézzel történő) beírásával vagy a függőlegesen elhelyezett két nyíl jelölésre kattintva. A felső nyílra kattintva növelhető, az alsóval csökkenthető a megvásárolni kívánt darabszám.

Az adott termék oldalán a szín és a mennyiség beállítását követően, a „Kosárba rakom” gomb aktiválásával (arra kattintva) Ön a virtuális bevásárló kosarába helyezheti a kiválasztott terméket.

A termékeket a kosárba helyezheti regisztráció vagy személyes bejelentkezés nélkül is, azonban a megrendelés véglegesítése előtt Önnek regisztrálnia vagy – amennyiben már van saját fiókja – bejelentkeznie szükséges.

Kosár tartalmának frissítése, törlése

A weboldal jobb felső részében található, piros színű kosár ikonra kattintva Ön bármikor megtekintheti a már kosárba helyezett termékeit, illetve módosíthatja azokat.

Emellett a „Kosár” menüpont segítségével is ellenőrizheti, szerkesztheti a kosara tartalmát. Itt szintén módosíthatja, hogy a kosárba tett termékből milyen színt és mennyiséget kíván rendelni, ki tudja választani az Önnek megfelelő fizetési és szállítási módot, illetve lehetősége van az adott tétel törlésére vagy a kosár teljes kiürítésére is.

Amennyiben szeretne további terméket kosárba helyezni, úgy válassza a „Shop” menüt.

Megrendelés elküldése

A vásárlás befejezéséhez szükséges a regisztráció és bejelentkezés, illetve a vásárlói adatok (számlázási és szállítási adatok) megadása, amennyiben azt előzőleg még adta meg a saját fiók felületén.

Amennyiben befejezte a vásárlást, illetve véglegesíteni szeretné a megrendelését, lépjen a „Tovább a pénztárhoz” gombra.

Az így megjelenő felületen, egy checkbox kiválasztásával (kipipálásával) nyilatkozattételt szükséges tennie arról, hogy Ön elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket és tudomásul veszem, hogy a megrendelése fizetési kötelezettséget von maga után.

A hozzájáruló nyilatkozattételt követően, a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva, Ön elküldte véglegesített rendelését a webáruház informatikai rendszerébe, mely hamarosan elektronikus (e-mail) visszaigazolást küld Önnek a beérkezett rendeléséről.

Webáruház visszaigazolása

Az elküldött (véglegesített) megrendelését követően a webáruház informatikai rendszere egy automatikus e-mail levelet küld az Ön megrendelési adatairól az Ön által megjelölt e-mail címre, mely elektronikus üzenet a megrendelés Szolgáltatóhoz történő beérkezését erősíti meg.

A webáruház ezen visszaigazolásával még nem jön létre fogyasztói szerződés, illetve nem jön létre szerződéses kötelezettség.

Amennyiben nem érkezne meg Önhöz a webáruház azonnali visszaigazolása, úgy a rendszer nem fogadta be a megrendelését. Ebben az esetben kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a megadott elérhetőségünkön!

Szolgáltató visszaigazolása

Az Ön által leadott megrendelés beérkezését követően a Szolgáltató az Ön megrendeléséről és a szállítási információkról visszaigazoló e-mail üzenetet küld a megadott elektronikus levélcímre.

A Szolgáltató ezen visszaigazolásával létrejön a fogyasztói szerződés Ön és a Szolgáltató között, melynek szerződéses feltételeit a webáruházban közzétett – letölthető és kinyomtatható – jelen Általános Szerződési Feltételek dokumentum tartalmazza.

Amennyiben nem érkezne meg Önhöz a Szolgáltató visszaigazolása, úgy a fogyasztói szerződés (szerződéses kötelezettség) nem jön létre. Ebben az esetben kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a megadott elérhetőségünkön!

Szállítási feltételek

Szállítási díjszabás: bruttó 1490 Ft belföldön. Bruttó 30.000 Ft-os értékhatárt meghaladó megrendelés esetén ingyenes.

A Szállító a webáruházon keresztül megrendelt terméket a szolgáltatói e-mail visszaigazolásban előzetesen megjelölt határidőn belül kiszállítja az Ön által – a megrendelése során – megjelölt címzett címére, és utánvétes fizetési mód esetén a termék ellenértékét a Szolgáltató nevében átveszi.

A küldeményt a Szállító elsődlegesen a címzett részére köteles átadni, és tőle az utánvét összegét beszedni.

Amennyiben a küldemény a címzett részére nem kézbesíthető, úgy az írásos meghatalmazással meghatalmazott személynek is kézbesíthető. Amennyiben a Szállító nem a címzettnek kézbesíti a küldeményt, úgy az utánvét összegét attól a meghatalmazott személytől köteles beszedni, akinek a küldeményt kézbesíti.

A Szállító a küldemény kézbesítését legfeljebb két alkalommal kísérli meg.

Eredménytelen a kézbesítés abban az esetben is, ha a küldemény kézbesítésére való felajánlásakor a Szállító az utánvét összegét nem tudja beszedni.

Az első eredménytelen kézbesítés tényéről a Szállító értesítés útján tájékoztatja a címzettet, és felhívja a figyelmét a második kézbesítési kísérlet eredménytelensége esetén bekövetkező következményekre.

Amennyiben a küldemény a második kézbesítési kísérlet alkalmával sem kézbesíthető eredményesen, úgy a küldemény kézbesíthetetlenségét állapítja meg a Szállító. A kézbesíthetetlen küldeményt a Szállító a Szolgáltató részére visszakézbesíti.

A fogyasztói szerződéses jogviszony megszűnik, amennyiben a szerződés teljesítése a címzetthez történő kézbesíthetetlenség miatt meghiúsul.

Fogyasztói jogérvényesítés

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a megvásárolt terméket érintően Önnek lehetősége van – a törvényi keretek között – a szavatossági, jótállási és elállási jogával valamint panasztétellel élni. Ezen jogok érvényesítéséről, valamint a panaszkezelés rendjéről és az esetleges jogviták rendezési lehetőségeiről a 10-14. pontokban rögzített, adott tárgykörben tájékozódhat.

 1. Adatbeviteli hibák javítása

A webáruházban történő vásárlás során Ön a „Termék eltávolítása” (X) ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmából a megvásárolni nem kívánt egyes tételeket.

A megrendelési folyamat lezárása előtt Ön minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba az url címtől balra található (Ugrás az előző oldalra) nyíl segítségével, majd javítani tudja az esetlegesen tévesen bevitt adatokat, illetve új termékszínt vagy mennyiséget vehet fel.

Ezt követően, a vásárlói és szállítási adatok megadása során az esetlegesen tévesen megadott adatokért, és az azokból adódó károkért, illetve a hibás adatokból eredő teljesítésért a Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget.

 1. Ár feltüntetése, díjak

Bruttó ár feltüntetése

A webáruházban a termék ellenértékeként feltüntetett árak forintban (Ft) értendő bruttó árak, tartalmazzák a 27% ÁFA-t (általános forgalmi adót). Az árváltozás jogát a Szolgáltató fenntartja.

A további felmerülő bruttó költségek (fuvardíj és utánvét díja) szintén a 27%-os ÁFA-val növelten feltüntetett összegek.

Fizetendő díjak

A termék bruttó fogyasztói ára valamint az azon felül felmerülő valamennyi költség a webáruház honlapján illetve a jelen ÁSZF-ben feltüntetésre került. Az Ön által ténylegesen fizetendő teljes szolgáltatási díjról előzetesen, még a megrendelés megkezdése illetve véglegesítése előtt tájékozódhat.

A webáruházban történő vásárlást érintően, a kiválasztott termék eladási árán, a kapcsolódó szállítási díjon (fuvardíjon) és – utánvét esetén – az utánvét költségen kívül egyéb fizetendő szolgáltatói költséggel nem kell számolnia.

Ön a webáruház „Kezdőlap” vagy „Shop” menü alatt található, termékoldal felületen egyértelműen és könnyen azonosíthatóan tájékozódhat a megvételre kínált áru, fizetendő eladási áráról valamint egységáráról.

A fizetendő bruttó szállítási költség a jelen ÁSZF „Szállítási feltételek” bekezdése alatt, valamint a megrendelés véglegesítése előtt a „Kosár végösszeg”-nél is megtekinthető. Az utánvét bruttó díjáról a „Fizetési móddal összefüggésben felmerült díj” bekezdésben tájékozódhat.

Fizetési móddal összefüggésben felmerült díj

A Szolgáltató az adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal összefüggésben felmerült, általa viselt költséget meghaladó díjat nem számít fel Önnek.

A Szállító utánvét szolgáltatásának költségét meghaladó díjat a Szolgáltató nem számít fel utánvét esetén.

Téves árrögzítés

Amennyiben a Szolgáltató a webáruházban a termék árát tévesen rögzíti, és Ön a téves áron véglegesíti a megrendelését, illetve ezen megrendelésről Ön elektronikus automatizált rendszerüzenetet is kap, még nem jön létre a távollévők között a szerződés, illetve szerződéses kötelezettség.

(A szerződés nem az automatikus rendszerüzenet, vagyis nem az Ön megrendelésének Szolgáltatóhoz történő megérkezésével, hanem a Szolgáltató részéről történő vásárlói megrendelés visszaigazolásával jön létre).

A Szolgáltató a téves árrögzítés észrevételét követően – még a vásárlói megrendelés visszaigazolását megelőzően – értesíti Önt a hibás áron történő megrendeléséről, és ajánlatot tesz a valós áron történő szerződéskötésre. Amennyiben Ön ezt elfogadja, úgy a Szolgáltató az Ön valós áron történő megrendelését visszaigazolja, mellyel létrejön a szerződés.

Nem kért értékesítés

A Szolgáltató nem követelhet Öntől ellenszolgáltatást, ha olyan terméket értékesít vagy olyan szolgáltatást nyújt, amelyre nézve nem jött létre szerződés. Az Ön nyilatkozatának elmulasztása esetén sem lehet vélelmezni a Szolgáltató ajánlatának – hallgatólagos – elfogadását.

 1. Panaszkezelés rendje

A JNT Technology Kft. üzlet/átvételi pont illetve személyes ügyfélszolgálatot nem tart fenn.

Ön a Vállalkozás kereskedelmi tevékenységével kapcsolatos panaszait és javaslatait az alábbiakban rögzített lehetőségek alapján teheti meg írásban (e-mail/postai levél útján) vagy szóban telefonon keresztül.

Ön a Vállalkozásnak – illetve a Vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek – az áru Ön részére történő értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Vállalkozással.

Szóbeli panasz

A szóbeli panaszt a Vállalkozás azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja.

Amennyiben Ön a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel.

A Vállalkozás köteles a jegyzőkönyv másolati példányát:

 • személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben átadni Önnek (jelenleg a Vállalkozás személyes ügyfélszolgálatot nem működtet);

 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén legkésőbb a beérkezését követő 30 napon belül az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni Önnek.

Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Vállalkozás indokolni köteles.

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni, és azt Önnel közölni. Az egyedi azonosító szám bevezetése a panasz visszakereshetőségét segíti.

A panaszról felvett jegyzőkönyv tartalmazza az alábbiakat:

 • az Ön nevét, lakcímét;

 • a panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját;

 • az Ön panaszának részletes leírását;

 • az Ön által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzékét;

 • a Vállalkozás nyilatkozatát az Ön panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges;

 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírását;

 • a jegyzőkönyv felvételének helyét, idejét;

 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószámát.

Az Ön és a Vállalkozás közötti telefonon történő kapcsolattartás nem emeltdíjas szolgáltatással működik.

Írásbeli panasz

Az írásbeli panaszt a Vállalkozás a beérkezését követően 30 napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Vállalkozás indokolni köteles.

A Vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig köteles megőrizni.

A panasz elutasítása esetén a Vállalkozás köteles Önt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti, illetve köteles megadni az illetékes hatóság, illetve a Vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.

A Vállalkozás 30 napon belül válaszol az Ön panaszára, valamint gondoskodik annak az Ön részére történő eljuttatásáról. Amennyiben a Vállalkozás elutasítja az Ön panaszát, úgy a válaszban a jogorvoslat lehetőségéről is tájékoztatja Önt.

Az írásbeliség követelményének levél, e-mail, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

Vitarendezési lehetőségek

Amennyiben a fogyasztói panasz rendezése a Vállalkozással nem járt sikerrel, úgy fogyasztói jogvita esetén Ön személyes vagy online vitarendezési eljárást kezdeményezhet a területileg illetékes Békéltető Testületeknél, a 19. pontban rögzített elérhetőségeken.

Emellett az uniós online vitarendezési platform lehetőséget kínál a határon átnyúló, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel összefüggő fogyasztói jogviták rendezésére, a 20. pont szerint.

 1. Fogyasztói jogok érvényesítése

Elállási jog érvényesítése

Elállási joga csak magánszemélynek/egyénnek van. Az elállási jog nem illet meg céget/szervezetet (azaz azt a természetes személyt, jogi személyt vagy jogi személyiség nélküli szervezetet, ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is), aki/amely önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el.

Ön jogosult 14 napon belül, indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási jog azt jelenti, hogy Ön az interneten (távollevők között) megkötött szerződéstől – jogszabályi felhatalmazás alapján – egyoldalúan visszaléphet, és a termék visszaküldése esetén követelheti a Szolgáltatótól a kifizetett összeg visszatérítését. (Az elállás visszamenőlegesen szünteti meg a szerződést.)

Elállási határidő

Ön abban az esetben gyakorolhatja az elállási jogát, ha a lent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltatónak.

Ön az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetében elfogadottnak tekintendő, ha Ön a határidő utolsó napján jelzi elállási szándékát.

Elállási határidő:

 • Termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

 • Több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi.

Ha a Vállalkozás az elállási jog gyakorlásának határidejét, egyéb feltételeit és a vonatkozó nyilatkozat mintát érintő tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a fent meghatározott elállási határidő 12 hónappal meghosszabbodik. Amennyiben a Vállalkozás a 14 napos elállási határidő lejártát követő 12 hónapon belül megadja a fogyasztónak az említett tájékoztatást, akkor az elállási határidő az e tájékoztatás közlésétől számított 14. napon jár le.

Elállási nyilatkozat minta

Amennyiben Ön elállási jogával élni kíván, úgy – a fent megjelölt 14 napos határidő lejárta előtt – ezen szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltató számára (vagy postán, vagy telefaxon, vagy elektronikus úton küldött levélben) az alábbi címre:

Postacím: 1033 Budapest, Kaszásdűlő utca 1. 9. em. 82.

E-mail: info@mydrone.hu

Ön az elállási jogát az alábbi nyilatkozat minta felhasználásával, vagy más erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján is gyakorolhatja.

ELÁLLÁSI NYILATKOZAT (MINTA)

(Kérjük, csak a szerződéstől való elállási szándéka esetén töltse ki,

és juttassa vissza hozzánk!)

Címzett: ……………………………………………………………………………………….…… (Szolgáltató neve, címe)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

……………………………………………………………………………………

(Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék megnevezése)

Átvétel időpontja: ……………………………… (a termék fogyasztó részéről történő átvételének a napja rögzítendő)

A fogyasztó(k) neve: ……………………………..

A fogyasztó(k) címe: …………………………………………..

A fogyasztó(k) aláírása: …………………………… (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: …………………………

A Nyilatkozat minta letölthető itt!

Elállás módja

Amennyiben Ön élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontja kerül figyelembe vételre, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzés időpontja. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket Ön postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Szolgáltató részére.

Elállás joghatásai

Vételár visszatérítése

Szerződéstől való elállás esetén az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti Önnek.

Ennek megfelelően elállás esetén nem csak a vételár, de a teljesítéssel összefüggésben felmerült valamennyi költség – így a kiszállítás költsége is – visszajár Önnek (kivéve azok a többletköltségek, amelyek a miatt merültek fel, hogy Ön a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott).

A Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. E visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Termék visszaküldése

Abban az esetben, ha Ön a szerződés alapján terméket vett át, Ön köteles a Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni a Szolgáltatónak. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt Ön elküldi a terméket. Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Vételár visszatérítésének visszatartása

A vételár visszatérítését a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket (termékeket), vagy Ön nem igazolta, hogy azt (azokat) visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpont kerül figyelembe vételre. A termék visszaérkezését követő 14 napon belül visszatéríti a Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.

Értékcsökkenés

Önnek kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis elállás esetén a nem rendeltetésszerű használatból eredő károk megtérítése Önt terhelik. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Szavatossági és jótállási jogok érvényesítése

Hibás teljesítés

A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:157.§ hibás teljesítésre vonatkozó főszabálya szerint a Vállalkozás hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

Nem teljesít hibásan a Vállalkozás, ha Ön a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely vonatkozó törvényi fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől az Ön hátrányára tér el.

Hibás teljesítési vélelem

A hibás teljesítési vélelem azt jelenti, hogy a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 6 hónapon belül az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha ez a vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 6 hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a Vállalkozást terheli. Hat hónapon túl azonban már Önnek kell bizonyítania, hogy a termék hibás volt.

Kellékszavatosság

Kellékszavatossági jog érvényesítése

Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. Ön a Vállalkozás hibás teljesítése esetén, a Vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. 6:159.§ szabályai szerint.

A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének – a hiba közlésén túl – nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket illetve a szolgáltatást a Vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Kellékszavatossági igények (kijavítás, kicserélés, árleszállítás, elállás)

Ön – választása szerint – a következő kellékszavatossági igényekkel élhet.

Kérhet kijavítást vagy kicserélést (kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha a Vállalkozásnak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséggel járna, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vállalkozásnak okozott érdeksérelmet).

Amennyiben Ön a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását (árleszállítást), vagy a hibát a Vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja.

Végső esetben Ön a szerződéstől is elállhat, ha a Vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, illetve e kötelezettségének – megfelelő határidőn belül, az Ön érdekeit kímélve – nem tud eleget tenni, vagy ha Önnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Amennyiben Ön a szavatossági igényét a terméknek – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Áttérés másik kellékszavatossági jogra

Választott kellékszavatossági jogáról Ön egy másikra is áttérhet. Az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az áttérésre a Vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Kellékszavatossági igény érvényesítésének határideje

Ön köteles a hibát annak felfedezése után késedelem nélkül, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül a Vállalkozással közölni. Azonban a közlés késedelméből eredő kárért Ön felelős.

A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl Ön a kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt Ön a terméket rendeltetésszerűen nem tudja használni. A terméknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ez érvényes arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

Kártérítés kellékhibás teljesítés esetén

A Vállalkozás köteles megtéríteni Önnek a hibás teljesítésből eredő kárát, kivéve, ha a hibás teljesítést kimenti. A hibás teljesítéssel a szolgáltatás tárgyában bekövetkezett károk megtérítését a jogosult akkor követelheti, ha kijavításnak vagy kicserélésnek nincs helye, vagy ha a Vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a Önnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. E kártérítési igény a kellékszavatossági jogok érvényesítésére meghatározott határidőn belül évül el. Ön kártérítési igényét az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kártérítési igény elévült.

Szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Vállalkozást terhelik. Azonban, ha a termék meghibásodásában az Önt terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrejátszott, akkor a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket – közrehatása arányában – Ön köteles viselni, ha a termék karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Vállalkozás e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

Kicserélés vagy elállás esetén Ön nem köteles a terméknek azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

Termékszavatosság

Hibás termék

A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági jog érvényesítése

A termék hibája esetén Ön – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Ön a termékszavatossági igényét a termék gyártójával vagy forgalmazójával (a Vállalkozóval) szemben is gyakorolhatja, választása szerint. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben.

Termékszavatossági igények (kijavítás, kicserélés)

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a minőségi hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti a termék előállítójától (gyártójától) vagy a terméket forgalmazó kereskedőtől (a Vállalkozótól). Termékszavatosság esetén Ön árleszállítási és elállási igénnyel nem élhet.

Kérheti, hogy a gyártóval/forgalmazó a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, az Ön érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan Ön nem érvényesíthet.

Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval/forgalmazóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igény érvényesítésének határideje

Ön a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval vagy a forgalmazóval közölni. A hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hiba késedelem nélkül közöltnek tekintendő. A közlés késedelméből eredő kárért Ön a felelős.

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével Ön e jogosultságát elveszti.

Ennek alapján a termékszavatossági kötelezettség a gyártót a termék forgalomba hozatalától (amikor az adott termék a gyártó fennhatósága alól kikerül) számított 2 évig terheli. Ezt követően tehát termékszavatossági igényt nem lehet érvényesíteni, mivel a jogvesztő határidő kezdete nem a teljesítés (termék vásárlásának, átvételének) időpontja, hanem a gyártó által történő forgalomba hozatal időpontja.

Mentesülés a termékszavatossági kötelezettsége alól

A gyártó vagy forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta, vagy

 • a hiba – a tudomány és a technika állása szerint – a termék forgalomba hozatalának időpontjában nem volt felismerhető, vagy

 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítani.

Jótállás

Jótállási jog érvényesítése

Hibás teljesítés esetén – az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján – a Vállalkozás jótállásra köteles. Ön a jótállási igényét a Vállalkozásnál (forgalmazónál/kereskedőnél) érvényesítheti.

Jótállási igények (kijavítás, kicserélés, árleszállítás, elállás)

Ön a kötelező jótállás keretében, a jótállási idő alatt felmerülő minőségi kifogás esetében lényegében a kellékszavatossági jogokat (kijavítást, kicserélést, árleszállítást, elállást) érvényesítheti a megvásárolt termék vonatkozásában.

Ön választása szerint a jótállásköteles termék vonatkozásában kérhet kijavítást vagy kicserélést. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Amennyiben Ön a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (termék átvételétől vagy üzembe helyezéstől) számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, úgy a Vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Amennyiben Ön a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását (árleszállítást), vagy a hibát a Vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja.

Végső esetben Ön a szerződéstől is elállhat, ha a Vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, illetve e kötelezettségének – megfelelő határidőn belül, az Ön érdekeit kímélve – nem tud eleget tenni, vagy ha Önnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Vállalkozást terhelik.

A jótállásból eredő jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a Vállalkozóval szemben.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan Ön nem érvényesíthet.

Egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatosság és termékszavatosság bekezdésekben meghatározott jogosultságoktól függetlenül Önt megilletik.

Jótállási igény érvényesítésének határideje

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt, tízezer forint eladási ár feletti, új tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás (hétköznapi néven: „garancia”) időtartama 1 év.

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A jótállás kezdő időpontja a termék Önnek történő átadásának a napja (vagy ha az üzembe helyezést a Vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, úgy az üzembe helyezés napja).

A Vállalkozás törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt Ön a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni.

A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Amennyiben a jótállásra kötelezett Vállalkozás kötelezettségének, az Ön felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított 3 hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

Mentesülés a jótállási kötelezettség alól

A Vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés (termék átadása) után keletkezett.

Szavatossági és jótállási igény intézésének eljárása (termék értékesítése esetén)

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az eladott ingó dolog (termék) hibája miatt Ön kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt (továbbiakban: szavatossági igényt) vagy jótállási igényt érvényesíthet.

Szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését Önnek kell bizonyítania az ellenérték megfizetését igazoló bizonylat (kibocsátott számla vagy nyugta) bemutatásával.

A Vállalkozás az Ön nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzítésre kerül:

 • az Ön neve, címe, valamint nyilatkozata arról, hogy Ön hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak kezeléséhez;

 • az eladott termék megnevezése, vételára;

 • a szerződés Vállalkozás általi teljesítésének időpontja;

 • a hiba bejelentésének időpontja;

 • a hiba leírása;

 • szavatossági vagy jótállási igénye alapján az Ön által érvényesíteni kívánt jog;

 • a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módja vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog esetleges elutasításának indoka;

 • amennyiben a Vállalkozás a szavatossági vagy jótállási kötelezettségének az Ön által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indoka a jegyzőkönyvben szintén rögzítésre kerül;

 • továbbá a jegyzőkönyv tájékoztatást tartalmaz arról, hogy fogyasztói jogvita esetén Ön a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő Békéltető Testület eljárását is kezdeményezheti.

A Vállalkozás az Ön szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon az Ön rendelkezésére bocsátja.

Amennyiben a Vállalkozás az Ön szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, úgy álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a Békéltető Testülethez fordulás lehetőségéről is – 5 munkanapon belül, igazolható módon értesíti Önt.

A Vállalkozás az Ön szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított 3 évig megőrzi.

A Vállalkozás törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.

Kijavításra vagy a szavatossági/jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében a Vállalkozás a terméket elismervény ellenében átveszi, amelyen feltüntetésre kerül:

 • a fogyasztó neve és címe;

 • a termék azonosításához szükséges adatok;

 • a termék átvételének időpontja;

 • továbbá az az időpont, amikor Ön a kijavított dolgot átveheti.

Ezek az előírások a szavatossági vagy jótállási igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesíthetők.

(Amennyiben Ön a kijavítás iránti jótállási igényét közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál kívánja érvényesíteni, a javítószolgálat köteles a Vállalkozást haladéktalanul értesíteni a jótállási igény bejelentéséről. A javítószolgálat a jótállási igény intézésekor köteles a fent foglaltak megfelelő alkalmazásával eljárni.)

Amennyiben a Vállalkozás a szerződés megkötését vitatja, úgy Ön panasszal élhet a Vállalkozás megadott elérhetőségein, illetve fogyasztói jogvita esetén az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulhat.

A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.

 1. Fogyasztói jogvita kezelése

Békéltető Testület

A Békéltető Testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. Hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. Feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között. Ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A Békéltető Testület az Ön vagy a Vállalkozás kérésére tanácsot ad az Önt megillető jogokkal és az Önt terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Fogyasztói jogvita esetén Ön a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint területileg illetékes Békéltető Testülethez fordulhat (http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek):

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefonszám: 06-72-507-154

Fax: 06-72-507-152

E-mail: abeck@pbkik.hu

mbonyar@pbkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám:06-22-510-310

Fax: 06-22-510-312

E-mail: fmkik@fmkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

Telefonszám: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszám: 06-76-501-500, 06-76-501-525, 06-76-501-523

Fax: 06-76-501-538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

mariann.matyus@bkmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a

Telefonszám: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331.

Telefonszám: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-474-7921

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52-500-710

Fax: 06-52-500-720

E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.

Telefonszám: 06-82-501-026

Fax: 06-82-501-046

E-mail: skik@skik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám:06-46-501-091, 06-46-501-870

Fax: 06-46-501-099

E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszám: 06-36-429-612

Fax: 06-36-323-615

E-mail: hkik@hkik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefonszám: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.

Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570

Fax: 06-56-510-628

E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

Telefonszám: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06-62-554-250/118

Fax: 06-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34-513-027

Fax: 06-34-316-259

E-mail: szilvi@kemkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: 06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936

E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.

Telefonszám: 06-88-429-008

Fax: 06-88-412-150

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonszám: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

 

Az eljárásra az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. Az Ön belföldi lakóhelye vagy tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett Szolgáltató (vagy az annak képviseletére feljogosított szerv) székhelye határozza meg.

 1. Uniós online vitarendezési platform

Eljárás elindításának feltételei

Amennyiben a megrendelt termékkel kapcsolatban Önnek, mint magánszemély fogyasztónak bármilyen panasza van, először a kereskedő Vállalkozással kell felvennie a kapcsolatot.

Ha a panaszát nem tudta a Vállalkozással ily módon elintézni, úgy Ön elindíthatja az online vitarendezési eljárást. Ez a vitarendezési platform olyan igénybe vehető alternatív, bíróságon kívüli online eljárási lehetőség, melynek segítségével elkerülhetők a hosszadalmas és költséges bírósági eljárások.

Attól, hogy Ön részt vesz az online vitarendezési eljárásban, még nem veszíti el a jogát arra nézve, hogy az eljárás sikertelensége esetén más jogi eszközöket vegyen igénybe követelése érvényesítéséhez.

A platform Magyarországon lehetőséget kínál mind a belföldi, mind pedig a határon átnyúló, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel összefüggő fogyasztói jogviták rendezésére. (Belföldi vitáról akkor van szó, ha a fogyasztó a termék vagy a szolgáltatás megrendelésének időpontjában Magyarországon rendelkezik lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, és a vállalkozás is rendelkezik Magyarországon székhellyel, telephellyel, fiókteleppel. Határon átnyúló vitáról akkor van szó, ha az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztó az interneten keresztül vásárolt egy terméket, vagy vett igénybe szolgáltatást, és ennek kapcsán egy olyan kereskedővel támad vitája, amelynek telephelye egy másik tagállamban van.)

Az online vitarendezési platformot az Európai Bizottság hozta létre. Ezen a honlapon (link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU) keresztül Önnek lehetősége nyílik arra, hogy a webáruházon keresztül történő online vásárlásához kapcsolódó esetleges jogvitáját rendezze.

Ennek igénybevételéhez először regisztrálni szükséges az online vitarendezési platformon (itt: https://webgate.ec.europa.eu/cas/wayf?loginRequestId=ECAS_LR-4910284-bFNAMx5Q6b5SuCNZWHYvrENissPnXyiCyOKX3CtsYmzeHj0fD9VShOJhCNzzKzzm11mO056K0GH62LdBBu3t7bA-PHslUMVSXYCHutmzRzGSoo0-XywZ5jaxHxO63lMywVeL1TOogUxmKZQZpoznr0Tyado&caller=%2Fcas%2Feim%2Fexternal%2Fregister.cgi), ezt követően egy elektronikus űrlapot kell hiánytalanul kitöltenie a panasszal élőnek.

Eljárás menete

Az online eljárásnak négy fő szakasza van, melyek mindegyike online végezhető:

 • panasz benyújtása;

 • a vitarendezési testület kiválasztása közös megegyezéssel;

 • panaszkezelés a vitarendezési testület által;

 • eredmény és a panasztételi eljárás lezárása.

Az eljárás maximum 90 napot vehet igénybe onnantól kezdve, hogy a kérelem hiánytalanul beérkezett. Ez az időtartam az Európai Unió egyik tagállamában sem lehet hosszabb.

A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintett feleknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás, az online vitarendezési platform továbbítja a panaszt ehhez a fórumhoz. (Ha a feleknek nem sikerül ebben 30 napon belül megegyezni, vagy ha a platform nem tud a benyújtott adatok alapján egy olyan alternatív vitarendezési fórumot sem azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, nincs mód a panasz további feldolgozására.)

Magyarországon – a pénzügyi szolgáltatások kivételével – a Budapesti Békéltető Testület rendelkezik kizárólagos illetékességgel a határon átnyúló online fogyasztói jogviták elbírálására, melynek eljárása ingyenes. Amennyiben Ön fontolóra veszi, hogy más tagállam alternatív vitarendezési fórumában állapodik meg a kereskedő Vállalkozással, mindenképpen kérjen erre vonatkozó információt az adott tagállam online vitarendezési kapcsolattartó pontjától erre vonatkozóan.

Online vitarendezési kapcsolattartó pont

Amennyiben Önnek az eljárással kapcsolatban kérdése van, úgy Ön Magyarországon a Budapesti Békéltető Testülethez, mint online vitarendezési kapcsolattartó ponthoz fordulhat:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: onlinevita@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 20 33

A Budapesti Békéltető Testület tanácsadói megválaszolják a kérelem benyújtására vagy a csatolandó dokumentumokra vonatkozó kérdéseit, illetve tájékoztatást nyújtanak a platform működésével, vagy az alternatív vitarendezési fórum eljárási szabályaival kapcsolatban. Ezeken felül általános tájékoztatás is kérhető az online vitarendezési kapcsolattartó ponttól az adott országban érvényesíthető fogyasztói jogokról.

 1. Bírósági eljárás

Ön jogosult a fogyasztói jogvitával érintett esetben, illetve a hibás teljesítésből eredő szavatossági, jótállási igényét és követelését végső esetben a Bíróság előtt polgári peres eljárás keretében érvényesíteni a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény értelmében.

 1. Adatvédelem

A Szolgáltató kizárólag olyan személyes adatokat kezel, amelyek az adott cél eléréséhez feltétlenül szükségesek.

A Szolgáltató, mint Adatkezelő egyrészt a jelen szerződésből származó – a termék online értékesítésével kapcsolatos – szolgáltatás nyújtása, teljesítése és az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése és kötelezettségek teljesítése céljából kezeli az Ön személyes adatait. Másrészt a Szolgáltató a hírlevél küldés érdekében, a webáruház használatához technikailag szükséges, valamint a viselkedésalapú reklám célját szolgáló cookie adatokat kezel.

Ennek alapján, a webáruház látogatása és használata során:

 • egyrészt az Ön által megadásra kerülő regisztrációs, a megrendeléshez és a hírlevél küldéshez, a megrendelések adminisztrációs elősegítéséhez, a szavatossági és jótállási kötelezettségek teljesítéséhez, a panaszkezeléshez szükséges személyes adatokat, valamint a jelszóval védett munkamenethez és a bevásárlókosár használatához technikailag szükséges cookie adatokat (sütiket), a hálózati forgalom adatokat, továbbá a viselkedésalapú reklám célját szolgáló cookie adatokat kezel a JNT Technology Kft.,

 • másrészt a Google Inc. reklám-szolgáltató, mint külső szolgáltató a weboldal használatával kapcsolatos egyéb információkat, a viselkedésalapú reklám célját szolgáló cookie adatokat is gyűjt Önhöz kapcsolódóan.

A Szolgáltató az egyéb feltételek azonossága esetén úgy választja meg és oly módon üzemelteti az online értékesítés során alkalmazott eszközöket, hogy a személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha az a szolgáltatás nyújtásához és a vonatkozó törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételéhez és nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesen kezelt adatokat bármely eltérő célból – így különösen a szolgáltatás hatékonyságának növelése, az Önnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az Ön hozzájárulása alapján kezeli. Az eltérő célból kezelt adatok nem kapcsolhatók össze az Ön azonosító adataival és az Ön hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

Ön a szolgáltatás igénybevételét megelőzően valamint a termékértékesítés során, illetve az adatkezelés ideje alatt folyamatosan élhet azon jogával, hogy az Önt érintő adatkezelést megtilthatja.

Az Ön személyes adatai – melyet a Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételéhez vagy ahhoz kacsolódóan kezel – törlésre kerülnek, ha az adott adatkezelési cél megszűnik, vagy Ön így rendelkezik. Törvény eltérő rendelkezése hiányában az Adatkezelő az adattörlést haladéktalanul elvégzi.

A törvényben előírt kötelező előzetes tájékoztatáson felül – az adatkezelés ideje alatt – Ön bármikor jogosult megismerni, hogy a Szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel Önről, ideértve az Önnel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatainak a kezelését is. A Szolgáltató, mint Adatkezelő köteles az Ön kérelmének benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az Ön erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

Az adatkezelést érintő további részletes információt – a webáruház honlapjáról letölthető és kinyomtatható – Adatkezelési tájékoztató nyújt.

 1. Szerzői jogok

A webáruház felületein elhelyezett valamennyi szöveges, képi/grafikai és műszaki/technikai tartalom, a honlap szerkezeti felépítése, forráskódja szerzői jogi, illetve egyéb jogi védelem alatt állnak. A szerzői jogok és egyéb szellemi tulajdonjogok kizárólagos jogosultja a Szolgáltató. A webáruház oldalai, illetve annak bármely eleme sem egészben, sem részben nem reprodukálható semmilyen módon.

A honlap bármely elemének módosítása, terjesztése, nyilvános bemutatása, illetve más szellemi alkotásba történő beépítése és közvetítése a Szolgáltató előzetes és kifejezett hozzájárulásához kötött. A webáruház bármely tartalmának jogosulatlan felhasználása szerzői, polgári és büntetőjogi szankciókat vonhat maga után.

 1. Érvénytelenség jogkövetkezményei

Részleges érvénytelenség

Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek valamely adott tartalmi része esetleg jogilag nem hatályos vagy nem teljeskörű tartalommal bír, úgy a Ptk. 6:114. § értelmében az érvénytelenség jogkövetkezményeit a szerződésnek csak erre az érintett – nem hatályos vagy nem teljes tartalommal bíró – részére kell alkalmazni.

Fogyasztói szerződés részbeni érvénytelenség esetén csak akkor dől meg, ha a szerződés az érvénytelen rész nélkül nem teljesíthető.

 1. Jogi háttér

Szerződést érintő főbb jogszabályok, rendeletek

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fogytv.);

 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ekertv.);

 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Ehtv.);

 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

 • 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól;

 • 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól.

 1. Alapfogalmak

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély/egyén), aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje;

Ön: a http://www.mydrone.hu/ webáruház honlapján keresztül a termék/termékek megrendelését kezdeményező, illetve szolgáltatásainkat igénybe vevő természetes személy (magánszemély) Fogyasztó/Vásárló;

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy;

Áru: a termék, az ingatlan és a vagyoni értékű jog, valamint a szolgáltatás;

Termék: minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ide nem értve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt valamint a végrehajtási eljárás vagy más hatósági intézkedés folytán eladott dolgot – és a dolog módjára hasznosítható természeti erő;

továbbá terméknek minősül a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt víz, gáz és villamos energia;

Eladási ár: a termék egy egységére vagy adott mennyiségére vonatkozó ár;

Egységár: a termék e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott mértékegységére vonatkozó ár;

Szolgáltatás: termék, ingatlan vagy vagyoni értékű jog értékesítésén kívül minden olyan – ellenszolgáltatás fejében végzett – tevékenység, amely a megrendelő, illetve megbízó igényének kielégítésére valamely eredmény létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más magatartás tanúsítását foglalja magában;

Szerződő felek: a jelen ÁSZF hatálya alatt létrejövő szerződés alanyai együttesen (Fogyasztó és Szolgáltató együttesen);

Fogyasztói szerződés: fogyasztói szerződés jön létre, ha önálló foglalkozása vagy gazdasági tevékenysége körében eljáró személy egy vagy több fogyasztóval köt szerződést;

Adásvételi szerződés: a Polgári Törvénykönyv szerinti adásvételi szerződés, valamint minden olyan szerződés is, amelynek áruk és szolgáltatások egyaránt tárgyát képezik;

Szolgáltatási szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás díját;

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amely nem minősül termék adásvételére irányuló szerződésnek;

Járulékos szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amely távollevők között vagy üzlethelyiségen kívül kötött szerződéshez kapcsolódó egyéb termék értékesítésére, vagy szolgáltatás nyújtására irányul, amelyet a vállalkozás vagy a vállalkozással kötött megállapodás alapján harmadik személy nyújt;

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződés: olyan adásvételi vagy szolgáltatási szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás vagy annak közvetítője egy honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínál megvételre valamilyen árut vagy kínál igénybevételre valamilyen szolgáltatást, és a fogyasztó az adott honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg az árut vagy szolgáltatást;

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;

Webáruház honlapja: a http://www.mydrone.hu/ internetes felület, mint a távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz:

Információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: elektronikus úton, távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá;

Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket – , szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: áru) üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele;

Szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet;

Elektronikus szerződési jognyilatkozat: a Fogyasztó a termék/szolgáltatás – webáruház honlapján keresztül történő – megrendelésének véglegesítésével elektronikus szerződési jognyilatkozatot tesz a Szolgáltató felé. Az elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az a Szolgáltató számára hozzáférhetővé válik.;

Elektronikus szerződés létrejötte: Szerződés a Szolgáltató részéről történő vásárlói megrendelés visszaigazolásával jön létre. A fogyasztói megrendelés Szolgáltatóhoz történő megérkezését alátámasztó automatizált elektronikus rendszerüzenet visszaigazolásával még nem jön létre a szerződéses kötelezettség.

Gyártó: a terméknek az Európai Gazdasági Térségben letelepedett üzletszerű előállítója, termelője, helyreállítója vagy felújítója, illetve aki a terméken elhelyezett nevével, védjegyével vagy egyéb megkülönböztető jelzés alkalmazásával önmagát a termék gyártójaként tünteti fel;

vagy a gyártónak az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője, ha maga a gyártó nem az Európai Gazdasági Térségben letelepedett, ilyen képviselő hiányában az importáló;

Forgalmazó: az a vállalkozás, amely a terméket közvetlenül a fogyasztó részére forgalmazza;

Forgalmazás: valamely termék vállalkozás által – értékesítés, fogyasztás vagy használat céljára ellenérték fejében vagy ingyenesen – történő rendelkezésre bocsátása, ideértve a fogyasztó számára történő felkínálást is;

Fogyasztói jogvita: a fogyasztó és a vállalkozás közötti adásvételi vagy szolgáltatási szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, valamint a fogyasztó és a vállalkozás között külön megkötésre kerülő adásvételi vagy szolgáltatási szerződés hiányában a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével összefüggő vitás ügy;

Belföldi fogyasztói jogvita: adásvételi vagy szolgáltatási szerződés kapcsán felmerülő olyan jogvita, amely esetében a fogyasztó a termék vagy a szolgáltatás megrendelésének időpontjában Magyarországon rendelkezik lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, és a vállalkozás rendelkezik Magyarországon székhellyel, telephellyel, fiókteleppel;

Határon átnyúló fogyasztói jogvita: adásvételi vagy szolgáltatási szerződés kapcsán felmerülő olyan jogvita, amely esetében az érintett fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található, és a vállalkozás székhelye, telephelye, letelepedési helye ettől eltérő európai uniós tagállamban van, vagy az érintett fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye más európai uniós tagállamban található, és a vállalkozás székhelye Magyarországon van;

Békéltető testület: tartós alapon létrejött, a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési eljárás keretében történő rendezésével foglalkozó szervezet, amelyet az e törvényben meghatározott szerv (személy) nyilvántartásba vet;

Magatartási kódex: olyan – piaci önszabályozás keretében létrehozott – megállapodás vagy szabály együttes, amely valamely kereskedelmi gyakorlat vagy tevékenységi ágazat vonatkozásában követendő magatartási szabályokat határoz meg azon vállalkozások számára, amelyek a kódexet magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

 

Kelt: 2016. április 15.

Érvényes: visszavonásig